0

มีผู้ชม 1619 ครั้ง
นาโกย่า-มิเอะ-วาคายาม่า-โอซาก้า 5วัน3คืน
รหัสสินค้า : JPN6
ราคา ฿39,900.00THB
เดินทาง โดยสารการบินไทย 
 
เดินทาง 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 39,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 37,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 35,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -12,000 บาท

 

วันแรก             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาโกย่า - อิออนพลาซ่า

วันที่สอง          หมู่บ้านนินจาอิงะ - ศาลเจ้าอิเสะ(ด้านใน) - ถนนโอฮาไรมาจิ - ออนเซ็น

วันที่สาม        ศาลเจ้าคุมาโนะ นาจิ ไทฉะ+น้ำตกนาจิ - พิพิธภัณฑ์ไทจิ - โรงงานผลิตเหล้าบ๊วย - เกาะเอ็นเก็ทสึ 

วันที่สี่             WAKAYAMA MARINA CITY - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ย่านชินไซบาชิ - ริงคุเอาท์เล็ท

วันที่ห้า            สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ                                        

 

สนใจทัวร์ติดต่อ  อินสไตล์แทรเวล  Tel :  02-1687154-56 yes

-----------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น // ทัวร์เกาหลี // ทัวร์ฮ่องกง // ทัวร์สิงคโปร์ // ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096