ปราสาทวอริค
0

ปราสาทวอริค

2016-05-26 12:46:54 ใน สาระน่ารู้รอบโลก » 0 600

 
 

ปราสาทวอริค ( Warwick Castle )

เป็นปราสาทสมัยกลางที่ตั้งอยู่ที่ วอริคในมณฑลวอริคเชอร์ในสหราชอาณาจักร ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินบนโค้งแม่น้ำเอวอน สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1068 ที่ตั้งอยู่ภายในหรือติดกับบะระห์แองโกล-แซ็กซอนแห่งวอริค จุดประสงค์ของสิ่งก่อสร้างก็เพื่อใช้เป็นป้อมปราการในการป้องกันการโจมตีมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 17 เมื่อฟุล์ค เกรวิลล์ บารอนบรุคที่ 1 (Fulke Greville, 1st Baron Brooke) เปลี่ยนไปเป็นคฤหาสน์ชนบท (country house) ปราสาทวอริคเป็นของตระกูลเกรวิลล์ผู้มีบรรดาศักดิ์เป็นเอิร์ลแห่งวอริคระหว่างปี ค.ศ. 1759 จนถึงปีค.ศ. 1978

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1088 ปราสาทวอริคเป็นของเอิร์ลแห่งวอริคและเป็นการแสดงถึงสัญลักษณ์ของความมีอำนาจ ปราสาทถูกยึดในปี ค.ศ. 1153 โดยเฮนรีแห่งอองชูผู้ต่อมาขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 2 แห่งอังกฤษ ปราสาทเคยใช้เป็นที่จำขังนักโทษรวมทั้งนักโทษจากยุทธการปัวติเยร์ (Battle of Poitiers) ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 เมื่อริชาร์ด เนวิลล์ เอิร์ลแห่งวอริคที่ 16  – หรือที่รู้จักกันว่า วอริคผู้สร้างกษัตริย์”  – มาเป็นเจ้าของในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ปราสาทวอริคก็กลายเป็นที่จำขังพระมหากษัตริย์อังกฤษ  – สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ ปราสาทวอริคได้รับการเปรียบเทียบกับปราสาทวินด์เซอร์ในด้านขนาด, ค่าก่อสร้าง และฐานะ

ตั้งแต่ก่อสร้างมาในคริสต์ศตวรรษที่ 11 โครงสร้างของปราสาทก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยการเพิ่มหอและออกแบบบริเวณที่อยู่อาศัยใหม่ เดิมปราสาทสร้างด้วยไม้แบบปราสาทเนิน แต่ต่อมาสร้างใหม่ด้วยหินในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ระหว่างสงครามร้อยปี ด้านหน้าที่ตรงกันข้ามกับเมืองก็ได้รับการเสริมสร้างให้แข็งแรงขึ้นซึ่งทำให้กลายเป็นตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักกันดีของสถาปัตยกรรมทางการทหารในคริสต์ศตวรรษที่ 14

ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ลานปราสาทก็เปลี่ยนไปเป็นสวน ในปี ค.ศ. 1978 เดอะทัสซาร์ดกรุพ (The Tussauds Group) ก็ซื้อปราสาทและเปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ปราสาทอยู่ภายใต้การคุ้มครองของสิ่งก่อสร้างโบราณภายใต้การพิทักษ์ (Scheduled monument)และเป็นสิ่งก่อสร้างภายใต้การพิทักษ์ ระดับ 1

ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096