0

มีผู้ชม 913 ครั้ง
อ่าวมัตสึชิมะ-ฟุกุชิมะ-นิกโก้-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 3คืน
รหัสสินค้า : ๋JPN12
ราคา ฿48,900.00THB
เดินทาง โดยสารการบินไทย 
 
เดินทาง 14 - 19 ตุลาคม  2559
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 48,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 46,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 44,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -18,000 บาท
 
เดินทาง 19 - 24 ตุลาคม  2559(วันปิยะมหาราช)
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 49,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 47,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 45,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -20,000 บาทวันแรก             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ

วันที่สอง          สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์(ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) - เมืองเซนได -
                        ศาลเจ้าโอซากิฮาจิมังกุ - ย่านอิจิบันโจ 


วันที่สาม          เมืองมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - ล่องเรือครูซ ชมอ่าวมัตสึชิมะ - เมืองฟุกุชิมะ -
                        หุบเขานารุโกะ – บันไดอะซุมะ สกายไลน์ - ทะเลสาบโกะชิคินุมะ - ออนเซ็น 


วันที่สี่              หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - นิคโก้  - ศาลเจ้าโทโชกุ – ผ่านชมสะพาน
                       ชินเคียว – ออนเซ็น


วันที่ห้า            นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ - ทะเลสาบชูเซนจิ - น้ำตกเคกอน – ซาโนะ เอาท์เล็ต – ย่านชินจุกุ

วันที่หก           สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

 
สนใจทัวร์ติดต่อ  อินสไตล์แทรเวล  Tel :  02-1687154-56 yes

-----------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น // ทัวร์เกาหลี // ทัวร์ฮ่องกง // ทัวร์สิงคโปร์ // ทัวร์ดูไบ
สนใจทัวร์ติดต่อ  อินสไตล์แทรเวล  Tel :  02-1687154-56 yes

-----------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น // ทัวร์เกาหลี // ทัวร์ฮ่องกง // ทัวร์สิงคโปร์ // ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096