0

มีผู้ชม 1004 ครั้ง
รหัสสินค้า : JPN5
ราคา ฿36,900.00THB
เดินทาง โดยสารการบินไทย 
 
เดินทาง 12 - 16 สิงหาคม 2559 (วันแม่)
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 36,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 34,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 32,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -12,000 บาท

 
เดินทาง 27 - 31 สิงหาคม 2559 
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 35,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 33,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 31,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -12,000 บาท
 

วันแรก             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ - อิออนพลาซ่า

วันที่สอง          เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตคามาคุระ - ปราสาทโอดาวาระ (ด้านนอก) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ -
                       โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น


วันที่สาม         ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - โอไดบะ -
                       ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม)


วันที่สี่              เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจูกุ

วันที่ห้า            สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

                                        

สนใจทัวร์ติดต่อ  อินสไตล์แทรเวล  Tel :  02-1687154-56 yes

-----------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น // ทัวร์เกาหลี // ทัวร์ฮ่องกง // ทัวร์สิงคโปร์ // ทัวร์ดูไบ
0
เดินทาง 12 - 16 สิงหาคม 2559 (วันแม่)
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 36,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 34,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 32,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -12,000 บาท
 
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096