0

มีผู้ชม 1360 ครั้ง
โอซาก้า-เกียวโต-ทาคายาม่า-มัตสึโมโต้-ฟูจิ-โตเกียว 7วัน 4คืน
รหัสสินค้า : JPN15
ราคา ฿58,900.00THB
เดินทาง โดยสารการบินไทย 
 
เดินทาง 18 - 24 / 19 - 25 / 21 - 27 ตุลามคม 2559(วันปิยะมหาราช)
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 58,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 56,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 54,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 8,000 บาท
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -20,000 บาทวันแรก             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ


วันที่สอง          เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
                        - วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส)


วันที่สาม          หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ - ย่านซันมาชิซูจิ - ออนเซ็น

วันที่สี่             ตลาดเช้าทาคายาม่า - คามิโคจิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) - ไร่วาซาบิ
                       - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์


วันที่ห้า            ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต

วันที่หก           พระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - โอไดบะ -
                        ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - ย่านชินจูกุ - อิออนพลาซ่า 


 

สนใจทัวร์ติดต่อ  อินสไตล์แทรเวล  Tel :  02-1687154-56 yes

-----------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น // ทัวร์เกาหลี // ทัวร์ฮ่องกง // ทัวร์สิงคโปร์ // ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096