0

นิวแคลิโดเนีย New Caledonia

2016-07-06 10:44:42 ใน สาระน่ารู้รอบโลก » 0 2788
นิวแคลิโดเนีย New Caledonia

 
ข้อมูลทั่วไป
               นิวแคลิโดเนีย New Caledonia ) เป็นจังหวัดโพ้นทะเลของฝรั่งเศส มีเกาะหลักได้แก่ เกาะกรองด์แตร์และหมู่เกาะอื่นๆ ได้แก่ Île des Pins เป็นจังหวัดทางใต้ หมู่เกาะBelep ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือ หมู่เกาะเชสเตอร์ฟิลด์ทางทิศตะวันตก รวมถึงเกาะเล็กๆอีกมากมายที่ตั้งอยู่กระจัดกระจายทั่วมหาสมุทรแปซิฟิก
เมืองหลวงอันคึกคักของหมู่เกาะแห่งนี้คือ เมืองนูเมอา เต็มไปด้วยร้านอาหารและร้านอื่นๆ ที่ตกแต่งอย่างทันสมัยอีกมากมาย นอกจากนี้เมืองหลวงแห่งนี้ยังได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่มีแดดส่องและอากาศดีกว่าเมืองหลวงของดินแดนอื่นในมหาสมุทรแปซิฟิก ในบรรดาหมู่เกาะของนิวแคลิโดเนียมีเกาะจำนวน 6 เกาะเท่านั้นที่มีประชาชนอาศัยอยู่ ได้แก่ Lifou, Maré, Tiga, Ouvéa, Mouli และ Faiava

ประวัติศาสตร์

            นิวแคลิโดเนียเดิมมีชาวพื้นเมืองที่มีวัฒนธรรมลาพิตาโบราณ ซึ่งเป็นชนชาติที่มีทักษะการล่องเรือ ภายหลังชาวโพลีเนเชี่ยนได้เข้ามาลงหลักปักฐานบนเกาะ ก่อนที่จะถูกค้นพบโดยกัปตันเจมส์ คุกในช่วงปลายศตวรรษที่18 จากนั้นในปี 1843 มิชชันนารีฝรั่งเศสเริ่มเดินทางมาถึงบนเกาะด้วยความตั้งใจที่จะล้มล้างอำนาจการปกครองของอังกฤษที่จัดตั้งขึ้น ก่อนหน้านี้ นานนับปีที่มีความขัดแย้งระหว่างชนชาติต่างๆ ที่อาศัยอยู่บนเกาะ ประเทศจึงพบกับสถานการณ์ความรุนแรงหลายครั้งหลายหน  ในที่สุดได้มีการลงนามในสนธิสัญญานูเมอา ในปี 1998 เพื่อเป็นการยืนยันและยอมรับว่าความแตกต่างของเชื้อชาติไม่ได้ทำให้มีปัญหาในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

สภาพภูมิอากาศ

            สภาพภูมิอากาศของนิวแคลิโดเนียเป็นแบบอบอุ่นและกึ่งเขตร้อน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกจากมหาสมุทร โดยมีสองฤดูกาลต่อปีคือฤดูหนาวและฤดูร้อน ฤดูหนาวอยู่ในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม มีอุณหภูมิระหว่าง 17-27 องศาเซลเซียส
ในช่วงฤดูร้อน มีฝนตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีพายุไซโคลนรุนแรงจนสามารถทำให้เกิดแผ่นเดินถล่ม อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 26 องศาเซลเซียส 
CR.(PIC) PETE YAMANO : New caledonia
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096