0

กำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall)

2015-08-28 12:43:41 ใน สาระน่ารู้รอบโลก » 0 4235

 


" กำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall) "

                 กำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall) เป็นร่องรอยในประวัติศาสตร์แห่งการปกครอง ที่แยกเยอรมนีออกเป็นสองฝั่งระหว่างตะวันตกและออก สร้างขึ้นช่วงสงครามเย็น เพื่อปิดกั้นพรมแดนระหว่างเยอรมนีตะวันตก กับเยอรมนีตะวันออก มีความยาวทั้งสิ้น 155 กิโลเมตร เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) และปิดกั้นพรมแดนนี้เป็นระยะเวลา 28 ปี ก่อนถูกทลายในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532
                  ในเยอรมนีตะวันออก กำแพงเบอร์ลิน คือ แนวเขตแดนที่มั่นคง และสัญลักษณ์ของการต่อต้านทุนนิยม แต่สำหรับโลกเสรี นั่นคือ สัญลักษณ์ของความขัดแย้งระหว่างระบบทุนนิยมของยุโรปตะวันตก ภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกากับระบบคอมมิวนิสต์ของยุโรปตะวันออก ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต หรือที่เรียกกันว่า สงครามเย็น กำแพงเบอร์ลินทำให้กรุงเบอร์ลินฝั่งตะวันตกกลายเป็นเสมือนหน้าต่างสู่เสรีภาพ
                  นับตั้งแต่การสร้างกำแพงเบอร์ลิน การข้ามผ่านแดนจากเยอรมนีตะวันออก ไปยังเยอรมนีตะวันตก กลายเป็นเรื่องผิดกฎหมาย หากมีการฝ่าฝืนและถูกพบเห็น มีโทษสถานเดียว คือ การยิงทิ้ง ณ บริเวณกำแพงนั่นเอง ตลอดระยะเวลา 28 ปี คาดว่ามีผู้เสียชีวิตที่กำแพงเบอร์ลินขณะหลบหนีระหว่าง 137 ถึง 206 คน
                 ทั้งนี้กล่าวได้ว่าฉากต่างๆ ที่อยู่บนกำแพงเบอร์ลิน  เกิดจากการพลัดพรากของเหตุการณ์วันที่ 13 สิงหาคม 1961 วันที่เริ่มการสร้างกำแพงที่มีความยาวกว่า 100 ไมล์ สูง 4 เมตร โดยกำแพงเบอร์ลินนี้ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปินกว่า 118 ท่าน บนซากกำแพงกว่า 1,200 หลา ที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆแทนคำพูดได้ นอกจากนี้กำแพงเบอร์ลินยังได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพเขียนศิลปะที่ยาวที่สุดในโลกอีกด้วย

Reference by : Wikipedia
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096