0

มีผู้ชม 1067 ครั้ง
Exciting Swiss 9 Days ปีใหม่
Exciting Swiss 9 Days ปีใหม่ Exciting Swiss 9 Days ปีใหม่ Exciting Swiss 9 Days ปีใหม่ Exciting Swiss 9 Days ปีใหม่ Exciting Swiss 9 Days ปีใหม่ Exciting Swiss 9 Days ปีใหม่
รหัสสินค้า : EUR08C
ราคา ฿110,000.00THB
เดินทาง โดยสายการบินไทย

กำหนดวันเดินทาง 
24 ธันวาคม 2558 - 1 มกราคม 2559


นำคณะไปถ่ายรูปคู่กับสะพานคาเปลทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์  เป็นภาพที่ถูกใช้ในการโปรโมตเมือง แล้วไปชมสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือ รูปสลักสิงโตหินบนหน้าผา ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารรับจ้างชาวสวิส ที่เสียชีวิตในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าเรือริมทะเลสาบ จากนั้นอิสระให้ช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีของชาวสวิส ในเขตคนเดิน ย่านเมืองเก่า อาทิ นาฬิกาชั้นดี, มีดพับวิคตอรีน็อกซ์, นาฬิกากุ๊กกู, ช็อกโกแล็ตและอื่นๆ อีกมากมายตามอัธยาศัย
 
24 ธ.ค. 58 กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)
25 ธ.ค. 58 ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - เซอร์แมท
26 ธ.ค. 58 เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - มงเทรอซ์
27 ธ.ค. 58 มงเทรอซ์ - เวเว่ย์ - โลซานน์ - เจนีวา - เบิร์น
28 ธ.ค. 58 เที่ยวกรุงเบิร์น - ลูเซิร์น
29 ธ.ค. 58 ลูเซิร์น - ล่องเรือโบราณ - ขึ้นเขาริกิ - อินเทอลาเก้น
30 ธ.ค. 58 กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น
31 ธ.ค. 58 อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
1 ม.ค. 59 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯสนใจทัวร์ติดต่อ  อินสไตล์แทรเวล  Tel :  02-1687154-56 yes

----------------------------------------------------------------------------

ทัวร์อื่น

ทัวร์อเมริกา // ทัวร์ออสเตรเลีย // ทัวร์นิวซีแลนด์ // ทัวร์แอฟริกา // ทัวร์ช่วงปีใหม่
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096