0

มีผู้ชม 1048 ครั้ง
Romantic Swiss 10 Days ปีใหม่
Romantic Swiss 10 Days ปีใหม่ Romantic Swiss 10 Days ปีใหม่ Romantic Swiss 10 Days ปีใหม่ Romantic Swiss 10 Days ปีใหม่ Romantic Swiss 10 Days ปีใหม่ Romantic Swiss 10 Days ปีใหม่
รหัสสินค้า : EUR08B(NY)
ราคา ฿116,000.00THB
เดินทาง โดยสายการบินไทย

กำหนดวันเดินทาง 
24 ธันวาคม 2558 - 2 มกราคม 2559

ออกเดินทางสู่เมืองกรินเดอวาลด์ จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟราโดยรถโค้ช ปี  2001  UNESCO  ประกาศให้ยอดเขายูงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,454 เมตร (สูงเป็นอันดับ 2 ของสวิสเซอร์แลนด์) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางนำท่านสู่ยอดเขาแวะชมกลาเซียร์ หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร  ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์


 
24 ธ.ค. 58 กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)
25 ธ.ค. 58 ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - เซอร์แมท
26 ธ.ค. 58 เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - มงเทรอซ์
27 ธ.ค. 58 มงเทรอซ์ - เวเว่ย์ - โลซานน์ - เจนีวา - อินเทอลาเก้น
29 ธ.ค. 58 เมืองอินเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ
30 ธ.ค. 58 ซอนดริโอ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น
31 ธ.ค. 58 ลูเซิร์น - ล่องเรือโบราณ - ขึ้นเขาริกิ
1 ม.ค. 59 ลูเซิร์น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
2 ม.ค. 59 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯสนใจทัวร์ติดต่อ  อินสไตล์แทรเวล  Tel :  02-1687154-56 yes

-----------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์อื่น

ทัวร์อเมริกา // ทัวร์ออสเตรเลีย // ทัวร์นิวซีแลนด์ // ทัวร์แอฟริกา // ทัวร์ช่วงปีใหม่
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096