0

มีผู้ชม 1821 ครั้ง
บิเอะ-ซัปโปโร-โอตารุ-ฮอกไกโด 5วัน3คืน
รหัสสินค้า : JPN1
ราคา ฿39,900.00THB
เดินทาง โดยสารการบินไทย 
 
เดินทาง 17 - 21 สิงหาคม / 24 - 28 กันยายน 2559(วันวิสาขบูชา)
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 39,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 37,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 35,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -17,000 บาท

 

วันแรก             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่

วันที่สอง           เมืองฟุราโนะ - โทมิตะฟาร์ม - บิเอ - BLUE POND - เนินสี่ฤดู (Shikisai no Oka)
                        - เมืองโซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซย์ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น


วันที่สาม          หมู่บ้านราเม็ง - เมืองซัปโปโร - ชมทำเนียบรัฐบาลเก่า - ผ่านชมหอนาฬิกา -โอโดริปาร์ค
                        - อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ - ย่านซูซูกิโนะ 


วันที่สี่               ตลาดปลานิโจ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ
                        - มิตซุย เอาท์เล็ต


วันที่ห้า             สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

                                         

สนใจทัวร์ติดต่อ  อินสไตล์แทรเวล  Tel :  02-1687154-56 yes

-----------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น // ทัวร์เกาหลี // ทัวร์ฮ่องกง // ทัวร์สิงคโปร์ // ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096