0

มีผู้ชม 981 ครั้ง
รหัสสินค้า : JPN8
ราคา ฿57,900.00THB
เดินทาง โดยสารการบินไทย 
เดินทาง 11-16,13-18,18-23(วันปิยะฯ)  ตุลาคม 2559
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 57,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 55,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 53,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 8,000 บาท
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -20,000 บาท

เดินทาง 19 - 24 (วันปิยะฯ) / 21 - 26 (วันปิยะฯ) ตุลาคม 2559
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 59,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 57,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 55,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 8,000 บาท
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -22,000 บาทวันแรก             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่

วันที่สอง          เมืองบิเอะ - BLUE POND - เนินสี่ฤดู (Shikisai no Oka) - นั่งกระเช้าขึ้นชม ภูเขาคุโรดาเกะ
                        
- เมืองโซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่สาม          หมู่บ้านราเมน - เมืองซัปโปโร - เข้าชมทำเนียบรัฐบาลเก่า - ผ่านชมหอนาฬิกา + โอโดริปาร์ค -
                       ถนนต้นแปะก๊วย ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ -
                       บุฟเฟต์ปู 3ชนิด

วันที่สี่              ตลาดปลานิโจ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ -
                        อิออนพลาซ่า - ออนเซ็น

วันที่ห้า            สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - ภูเขาโยเตอิ (ผ่านชม) - จุดชมวิว ณ ทะเลสาบโทยะ - เมืองโนโบริเบ็ทสึ -
                       จิโกกุดานิ - ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต

วันที่หก           สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

สนใจทัวร์ติดต่อ  อินสไตล์แทรเวล  Tel :  02-1687154-56 yes

-----------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น // ทัวร์เกาหลี // ทัวร์ฮ่องกง // ทัวร์สิงคโปร์ // ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096