0

มีผู้ชม 988 ครั้ง
รหัสสินค้า : JPN9
ราคา ฿53,900.00THB
เดินทาง โดยสารการบินไทย 
 
เดินทาง 18 - 23 ตุลาคม 2559(วันปิยะมหาราช)
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 53,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 51,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 49,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 8,000 บาท
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -16,000 บาท
 



วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุคุโอกะ

วันที่สอง          ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - เบปปุ - จิโคกุเมงูริ - ออนเซ็น

วันที่สาม          ชมทุ่งดอกคอสมอสหลากสี (KUJU FLOWER PARK) - โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต -
                        เมืองนางาซากิ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาอินาซะ


วันที่สี่
              สะพานเมกาเนะบาชิ - สวนสันติภาพนางาซากิ - A-BOMB Museum -
                       หมู่บ้านฮอลแลนด์ (Huis Ten Bosch)

วันที่ห้า
            ปราสาทคาระซึ - ห้างคาแนลซิตี้ ฮากาตะ - ย่านช้อปปิ้งเทนจิน - เจอาร์ ฮากาตะ ซิตี้

วันที่หก           สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ


 


 





สนใจทัวร์ติดต่อ  อินสไตล์แทรเวล  Tel :  02-1687154-56 yes

-----------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น // ทัวร์เกาหลี // ทัวร์ฮ่องกง // ทัวร์สิงคโปร์ // ทัวร์ดูไบ

 
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096