เทศกาลบูชาพระอาทิตย์ (Inti Raymi, Incan Festival of the Sun)
0

เทศกาลบูชาพระอาทิตย์ (Inti Raymi, Incan Festival of the Sun)

2016-01-22 11:03:07 ใน สาระน่ารู้รอบโลก » 0 1953


เทศกาลบูชาพระอาทิตย์ (Inti Raymi, Incan Festival of the Sun)
 

         เทศกาลบูชาพระอาทิตย์ เป็นประเพณีโบราณของชาวอินคาที่สืบต่อกันมา ในปัจจุบันถือเป็นประเพณีระดับประเทศ มีงานใหญ่และการเฉลิมฉลองทุกปี 

แต่เดิมเมืองกุสโก ณ ที่นี้เป็นเมืองหลวงของชาวเผ่าอินคา และชาวเผ่านี้ก็มีความเชื่อกันว่าพระอาทิตย์เป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งทั้งมวล

ซึ่งในทุกปีจะเป็นวันที่พระอาทิตย์เดินทางเข้ามาใกล้โลกมากที่สุด ชาวอินคาจะมีการทำพิธีบวงสรวงแด่พระอาทิตย์ขึ้นในวันนี
 
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096