0

อนุสาวรีย์สิงโตร้องไห้ (Lion Monument)

2015-08-28 10:19:16 ใน สาระน่ารู้รอบโลก » 0 6785


 

อนุสาวรีย์สิงโต Lion Monument

เรื่องเล่ามีอยู่ว่า...มีกลุ่มทหารรับจ้างของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งไม่อยากเชื่อว่าประเทศที่คงความเป็นกลางในสงครามระหว่างประเทศมาอย่างยาวนานอย่างสวิตเซอร์แลนด์ จะกลับมีชื่อเสียงระบือลือลั่นในการมีทหารรับจ้างที่ดีที่สุดในโลก กับการรับใช้ให้กับกองทัพฝรั่งเศสมาตั้งแต่ยุคปลายสมัยกลางจนถึงยุคหลุยส์ โดยเฉพาะภารกิจที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกรมทหารรักษาพระองค์ของราชวงศ์ฝรั่งเศส

เหตุการณ์สำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้ทหารรับจ้างสวิสส์มาจนถึงทุกวันนี้คือ การปราบจลาจลร่วมกับกองทัพฝรั่งเศสในปี 1792 ในตอนต้นของการปฏิวัติฝรั่งเศส ความยึดมั่นในหน้าที่ทำให้ทหารสวิสส์รักษาพระองค์ ที่ห้อมล้อมพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ถูกสังหารทั้งหมดไม่เหลือแม้แต่คนเดียว เมื่อฝูงชนบุกรุกเข้าโจมตีพระราชวังตุยเลอรี ทั้งๆ ที่มีคำสั่งให้ถอนกำลังกลับสู่ที่มั่นแล้ว  และเพื่อให้เป็นอนุสรณ์ จึงมีการสร้างอนุสาวรีย์ทหารสวิสส์ที่ยอมตายเพื่อปกป้องกษัตริย์หลุยส์ที่ 16 ไว้ที่กรุงลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นรูปสิงโตนอนตายกอดโล่และตราประจำราชวงศ์ของฝรั่งเศสเอาไว้ และมีหอกหักปักคาอยู่ที่หลัง โดยแกะสลักลึกเข้าไปในหินผาทั้งแผ่น เตือนให้ระลึกถึงวีรกรรมของทหารรับจ้างที่เคยมีส่วนร่วมในสงครามปฏิวัติฝรั่งเศสครั้งนั้น ที่ยอมตายเพื่อปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีจนวาระสุดท้าย

อนุสาวรีย์สิงโต (The Lion Monument) สิงโตลูเซิร์น (The Lion of Lucerne) หรือบางทีก็เรียกกันว่า สิงโตตาย (The Dying Lion of Lucerne) นอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจ ที่แสดงถึงความซื่อสัตย์และความกล้าหาญของทหารสวิสส์แล้ว มันยังเป็นความงดงามในด้านประติมากรรมที่มีชื่อเสียงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย

สิงโตลูเซิร์น เป็นอนุสาวรีย์ที่แฝงเอาไว้ด้วยความโศกเศร้า ก็เพราะเหล่าทหารรับจ้างสวิสส์ที่เสียชีวิตในสงครามปฏิวัติฝรั่งเศสครั้งนั้นมากกว่า 700 คน ส่วนมากล้วนเป็นลูกหลานชาวเมืองลูเซิร์น ทั้งนั้น ผู้สร้างจงใจใช้สิงโตเพื่อสื่อความหมายแทนชาวเมืองที่เสียชีวิตไปในเหตุการณ์ครั้งนั้น ก็เพราะว่าสิงโตเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองของชาวลูเซิร์นนั่นเอง

ปัจจุบันนี้ ทหารรับจ้างสวิสส์ยังคงได้รับความไว้วางใจให้เป็นทหารรักษาพระองค์หน่วยเล็กๆ ให้แก่สมเด็จพระสันตะปาปา แห่งนครรัฐวาติกัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่นี้มาตั้งแต่ปี 1859 โดยให้ใช้อาวุธประจำกายที่แตกต่างจากทหารประจำการของฝรั่งเศส และสวมเครื่องแบบสีแดง เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน  

 

Credit by : มองลอดแว่น : MOREMOVE NO.52

ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096