0

สะพานไม้ชาเปล (Chape Bridge)

2015-09-21 11:50:06 ใน สาระน่ารู้รอบโลก » 0 3579" สะพานไม้ชาเปล (Chape Bridge) "
 
               สะพานไม้ชาเปล (Kapelbruck หรือ Chape Bridge)  ตั้งอยู่ ณ เมืองลูเซิรน์ (Luzern) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland) เป็นสะพานที่ถูกสร้างขึ้นด้วยไม้ ในศตวรรษที่ 14  โดยสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสะพานไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดของยุโรป เป็นสะพานที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์   โดยตลอดแนวสะพานนั้นถูกประดับด้วยภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400  ปี ที่บอกเล่าถึงประวัติของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นจำนวนมาก สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม ปัจจุบันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นอีกด้วย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ทัวร์ยุโรป


ทัวร์อิตาลี // ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ // ทัวร์ฝรั่งเศส // ทัวร์เบลเยี่ยม //  ทัวร์สแกนดิเนเวีย

ทัวร์ดอกทิวลิป  // ทัวร์สเปน  // ทัวร์โครเอเชีย  // ทัวร์เยอรมนี  // ทัวร์ฟินแลนด์

ทัวร์อังกฤษ  // ทัวร์ไอซ์แลนด์ // ทัวร์ยุโรปตะวันออก  // ทัวร์บอลติก

 
 
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096