0

มีผู้ชม 865 ครั้ง
COPA1_Golden Route 13 Days
รหัสสินค้า : WWV12
ราคา ฿230,000.00THB
เดินทาง โดยสารการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์
 
กำหนดวันเดินทาง
23 ต.ค. - 4 พ.ย.58 30 ต.ค. - 11 พ.ย. 58 6 - 18 พ.ย. 58 13-25 พ.ย. 58
20 พ.ย. - 2 ธ.ค. 58 27 พ.ย. - 9 ธ.ค. 58 4 - 16 ธ.ค. 58 11 - 23 ธ.ค. 58
25 ธ.ค.58 - 6 ม.ค. 59      


นำท่านเที่ยวชมนครเซาเปาโล (Sao Paolo) มีความหมายว่า "นักบุญพอล" เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลก เมืองใหญ่ติดอันดับโลกด้วยประชากรมาก กว่า 19 ล้านคน มากกว่า 70 เชื้อชาติพำนักอยู่ ก่อตั้งโดยมิชชันนารีชาวโปรตุเกส กว่า 460 ปีที่ผ่านมา เป็นเมืองหลากหลายวัฒนธรรมที่มีชาวอิตาลีในเขต Bela Vista ชาวญี่ปุ่นในเขต Liberdade ชาวอาหรับในเขต De Marco อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีภูมิอากาศดีตลอดปีเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส นครเซาเปาโลเป็นศูนย์รวมทาง ด้านเศรษฐกิจ เป็นหัวใจทางการเงิน และศูนย์รวมแห่งธุรกิจ


 
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)
วันที่ 2 กรุงเทพฯ - ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) - เซาเปาโล (บราซิล)
 
วันที่ 3 เที่ยวนครเซาเปาโล (บราซิล) - ลิม่า (เปรู)
 
วันที่ 4 ลิม่า (เปรู) - คุสโก - วิหารสุริยะเทพ - ป้อมปราการอินคา
 
วันที่ 5 คุสโก - มาชูปิกชู (เมืองมรดกโลก) - คุสโก
 
วันที่ 6 คุสโก - ลิม่า - เที่ยวชมเมืองหลวงของเปรู
 
วันที่ 7 ลิม่า - บินสู่เมืองอิกวาซู - น้ำตกอิกวาซู (ฝั่งอาร์เจนตินา)
 
วันที่ 8 ชมน้ำตกอิกัวสุ (ฝั่งอาร์เจนตินา) - ล่องเรือชมน้ำตก - ท่องป่าร้อนชื้น
วันที่ 9 เมืองอิกัวสุ (ฝั่งบราซิล) - บินสู่ริโอ เดจาเนโร (บราซิล)
 
วันที่ 10 ริโอ เดจาเนโร - รูปปั้นพระเยซูคริสต์ - สนามฟุตบอลมาราคานา
 
วันที่ 11 ริโอ เดอ จาเนโร - ซูการ์โลฟ - ฟาเวลา - เดินทางกลับประเทศไทย


 
วันที่ 12 ริโอ เดอ จาเนโร - บินสู่นครดูไบ (สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต์)
วันที่ 13 ดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ
สนใจทัวร์ติดต่อ  อินสไตล์แทรเวล  Tel :  02-1687154-56 yes


-----------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์อื่น

ทัวร์อเมริกา // ทัวร์ออสเตรเลีย // ทัวร์นิวซีแลนด์ // ทัวร์แอฟริกา // ทัวร์ช่วงปีใหม่ 
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096