0

มีผู้ชม 1120 ครั้ง
Grand Eastern Europe 10 Days ปีใหม่
Grand Eastern Europe 10 Days ปีใหม่ Grand Eastern Europe 10 Days ปีใหม่ Grand Eastern Europe 10 Days ปีใหม่ Grand Eastern Europe 10 Days ปีใหม่ Grand Eastern Europe 10 Days ปีใหม่ Grand Eastern Europe 10 Days ปีใหม่
รหัสสินค้า : EUR_12(NY)
ราคา ฿89,000.00THB
เดินทาง โดยสารการบินไทย

 
กำหนดการเดินทาง 
25 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59    ราคา 89,000  บาท
26 ธ.ค. 58 - 4 ม.ค. 59    ราคา 90,000  บาท
29 ธ.ค. 58 - 7 ม.ค. 59    ราคา 94,000  บาท
 
เที่ยวยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 10 วัน
  • เยอรมนี
  • เช็ก
  • สโลวัค
  • ฮังการี
  • ออสเตรีย
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองมรดกโลก World Heritage เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก
 
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - นครมิวนิก (เยอรมนี)
วันที่ 2 นครมิวนิก - พัสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก
วันที่ 3 เชสกี้ คลุมลอฟ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก
       วันที่ 4       ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
วันที่ 5 กรุงปร๊าก - บราติสลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี)
       วันที่ 6       บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา (ออสเตรีย) - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
วันที่ 7 กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
       วันที่ 8       ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง-ฮัลล์สตัทท์-ซาลส์บวร์ก-มิวนิก-ช้อปปิ้ง-จัตุรัสมาเรียน
       วันที่ 9       เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
  วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯสนใจทัวร์ติดต่อ  อินสไตล์แทรเวล  Tel :  02-1687154-56 yes

----------------------------------------------------------------------------

ทัวร์อื่น

ทัวร์อเมริกา // ทัวร์ออสเตรเลีย // ทัวร์นิวซีแลนด์ // ทัวร์แอฟริกา // ทัวร์ช่วงปีใหม่
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096