0

มีผู้ชม 1304 ครั้ง
IT CH FR 10 DAYS
IT CH FR 10 DAYS IT CH FR 10 DAYS IT CH FR 10 DAYS IT CH FR 10 DAYS IT CH FR 10 DAYS IT CH FR 10 DAYS
รหัสสินค้า : EUR_02
ราคา ฿99,000.00THB
เดินทาง โดยสายการบินไทย
 
กำหนดวันเดินทาง
2-11 ก.พ. 60 9-18 ก.พ. 60 16-25 ก.พ. 60 23 ก.พ.-4 มี.ค. 60
2-11 มี.ค. 60 11-20 มี.ค. 60 18-27 มี.ค. 60 25 มี.ค.-3 เม.ย. 60
 30 มี.ค.-8 เม.ย. 60 6-15 เม.ย. 60 9-18 เม.ย. 60 27 เม.ย.-6 พ.ค. 60
4-13พ.ค. 60 11-20 พ.ค. 60 18-27 พ.ค. 60 25 พ.ค.-3 มิ.ย. 60
1-10 มิ.ย. 60 8-17 มิ.ย. 60 15-24 มิ.ย. 60 22 มิ.ย.-1 ก.ค. 60
29 มิ.ย.-8 ก.ค. 60 6-15 ก.ค. 60 13-22 ก.ค. 60 20-29 ก.ค. 60
27 ก.ค.-5 ส.ค. 60 3-12 ส.ค. 60 10-19 ส.ค. 60 17-26 ส.ค. 60
24 ส.ค.-02 ก.ย. 60 31ส.ค.-9 ก.ย. 60 7-16 ก.ย. 60 14-23 ก.ย. 60
21-30 ก.ย. 60 28 ก.ย.-7 ต.ค. 60    


 
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)
วันที่ 2 กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนตืปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์
 
วันที่ 3 ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้
 
วันที่ 4 เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่
 
วันที่ 5 ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น - ฮารค์เดอร์ คูม
 
วันที่ 6 กรินเดอร์วาลต์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอด - โบน (Beaune) ฝรั่งเศส
 
วันที่ 7 โบน (Beaune) - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - เที่ยวชมเมือง
 
วันที่ 8 พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยต์
 
วันที่ 9 เดินทางสู่สนามบิน - เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
 
วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ 
นำท่านเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก  ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบกอธิค ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำ (อิลเดอลาซิเต้) ประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี (stained glass) โดดเด่นเป็นสง่าคุ่บ้านคู่เมือง ผ่านกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ลูฟร์

นำคณะเดินทางเข้าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองต้นแบบที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมืองเก่า มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ DUOMO แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศูนย์กลาง ใกล้กันเป็นจตุรัสซินญอเรีย เดิมเป็นที่ตั้งรูปปั้นเดวิดของแท้มานานกว่า 3 ศตวรรษ ในปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ในแกลลอเรีย อะเคเดมี อิสระชมเมืองฟลอเร้นซ์สนใจทัวร์ติดต่อ  อินสไตล์แทรเวล  Tel :  02-1687154-56 yes

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ทัวร์ยุโรป


ทัวร์อิตาลี // ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ // ทัวร์ฝรั่งเศส // ทัวร์เบลเยี่ยม //  ทัวร์สแกนดิเนเวีย

ทัวร์ดอกทิวลิป  // ทัวร์สเปน  // ทัวร์โครเอเชีย  // ทัวร์เยอรมนี  // ทัวร์ฟินแลนด์

ทัวร์อังกฤษ  // ทัวร์ไอซ์แลนด์ // ทัวร์ยุโรปตะวันออก  // ทัวร์บอลติก

 


 
กำหนดวันเดินทาง
2-11 ก.พ. 60 9-18 ก.พ. 60 16-25 ก.พ. 60 23 ก.พ.-4 มี.ค. 60
2-11 มี.ค. 60 11-20 มี.ค. 60 18-27 มี.ค. 60 25 มี.ค.-3 เม.ย. 60
 30 มี.ค.-8 เม.ย. 60 6-15 เม.ย. 60 9-18 เม.ย. 60 27 เม.ย.-6 พ.ค. 60
4-13พ.ค. 60 11-20 พ.ค. 60 18-27 พ.ค. 60 25 พ.ค.-3 มิ.ย. 60
1-10 มิ.ย. 60 8-17 มิ.ย. 60 15-24 มิ.ย. 60 22 มิ.ย.-1 ก.ค. 60
29 มิ.ย.-8 ก.ค. 60 6-15 ก.ค. 60 13-22 ก.ค. 60 20-29 ก.ค. 60
27 ก.ค.-5 ส.ค. 60 3-12 ส.ค. 60 10-19 ส.ค. 60 17-26 ส.ค. 60
24 ส.ค.-02 ก.ย. 60 31ส.ค.-9 ก.ย. 60 7-16 ก.ย. 60 14-23 ก.ย. 60
21-30 ก.ย. 60 28 ก.ย.-7 ต.ค. 60    
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096