0

มีผู้ชม 1387 ครั้ง
IT CH FR 12 DAYS /
IT CH FR 12 DAYS / IT CH FR 12 DAYS / IT CH FR 12 DAYS / IT CH FR 12 DAYS / IT CH FR 12 DAYS / IT CH FR 12 DAYS / IT CH FR 12 DAYS / IT CH FR 12 DAYS /
รหัสสินค้า : EUR_02A
ราคา ฿160,000.00THB
กำหนดเดินทาง

8-19 เมษายน 2560สัมผัสรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้ รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขารถไฟจอดให้ท่านได้ชมกลาเซียร์ หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร 

 
 
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)
วันที่ 2 กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้าพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์
 
วันที่ 3 ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้
 
วันที่ 4 เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่
 
วันที่ 5 ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น
 
วันที่ 6 กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - โบน (Beaune) ฝรั่งเศส
 
วันที่ 7 โบน (Beaune) - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - เที่ยวชมเมือง
 
วันที่ 8 พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
 
วันที่ 9 สถานีรถไฟ Paris Gare Du Nord - นั่งรถไฟ EUROSTAR สู่มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน
 
วันที่ 10 พระราชวังวินด์เซอร์ - อิสระช้อปปิ้ง 
วันที่ 11 เดินทางสู่สนามบิน - เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
 
วันที่ 12 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


สนใจทัวร์ติดต่อ  อินสไตล์แทรเวล  Tel :  02-1687154-56 yes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ทัวร์ยุโรป


ทัวร์อิตาลี // ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ // ทัวร์ฝรั่งเศส // ทัวร์เบลเยี่ยม //  ทัวร์สแกนดิเนเวีย

ทัวร์ดอกทิวลิป  // ทัวร์สเปน  // ทัวร์โครเอเชีย  // ทัวร์เยอรมนี  // ทัวร์ฟินแลนด์

ทัวร์อังกฤษ  // ทัวร์ไอซ์แลนด์ // ทัวร์ยุโรปตะวันออก  // ทัวร์บอลติก


 
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096