0

มีผู้ชม 1750 ครั้ง
ฮิโรชิม่า-โอคายาม่า-โกเบ-โอซาก้า 6วัน3คืน
รหัสสินค้า : JPN2
ราคา ฿39,900.00THB
เดินทาง โดยสารการบินไทย 
 
เดินทาง 29 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 39,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 37,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 35,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -11,000 บาท

 

วันแรก                ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุคุโอกะ

วันที่สอง             ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - สะพานคินไตเคียว - เกาะมิยาจิม่า - ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ
                           - ออนเซ็น


วันที่สาม             อะตอมมิคบอมบ์โดม+สวนสันติภาพฮิโรชิม่า - เมืองโคจิม่า - ถนนโคจิม่า ยีนส์ -
                           เมืองเก่าคุราชิกิ


วันที่สี่                 สวนโคราคุเอน - ปราสาทโอคายาม่า - สะพานอะคาชิไคเคียว+ไมโกะมารีนโพรเมเนต -
                          โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์


วันที่ห้า               พิพิธภัณฑ์สาเก - ย่านชินไซบาชิ - ริงคุเอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า


 

สนใจทัวร์ติดต่อ  อินสไตล์แทรเวล  Tel :  02-1687154-56 yes

-----------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น // ทัวร์เกาหลี // ทัวร์ฮ่องกง // ทัวร์สิงคโปร์ // ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096