0

มีผู้ชม 1377 ครั้ง
โตเกียว-ฟูจิ-นิกโก้-ชมดอกไม้ 5วัน3คืน
รหัสสินค้า : JPN3
ราคา ฿38,900.00THB
เดินทาง โดยสารการบินไทย 
 
เดินทาง 28 กันยายน - 2 ตุลาคม / 30กันยายน - 4 ตุลาคม 2559
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 38,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 36,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 34,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -12,000 บาท

 

วันแรก             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ - อิออนพลาซ่า

วันที่สอง          เมืองเก่าซาวาระ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์(ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) - นิกโก้ -
                        ผ่านชมสะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุวันที่สาม          วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ - นั่งกระเช้าอาเคจิไดระ - น้ำตกเคกอน - ทะเลสาบชูเซนจิ -
                        โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น


วันที่สี่              ภูเขาไฟฟูจิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ

วันที่ห้า            สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

 

 

สนใจทัวร์ติดต่อ  อินสไตล์แทรเวล  Tel :  02-1687154-56 yes

-----------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น // ทัวร์เกาหลี // ทัวร์ฮ่องกง // ทัวร์สิงคโปร์ // ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096