0

มีผู้ชม 1597 ครั้ง
รหัสสินค้า : JPN4
ราคา ฿39,900.00THB
เดินทาง โดยสารการบินไทย 
 
เดินทาง 12-16 สิงหาคม(วันแม่)
29 กันยายน - 3 ตุลาคม / 30 กันยายน 4 ตุลาคม 2559
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 39,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 37,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 35,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -12,000 บาท

 

วันแรก             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ - อิออนพลาซ่า

วันที่สอง          วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่สาม        ภูเขาไฟฟูจิ - ไร่วาซาบิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ - ออนเซ็น

วันที่สี่             คามิโคจิ - เมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) + ย่านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -
                        มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต


วันที่ห้า            สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ


                                        

สนใจทัวร์ติดต่อ  อินสไตล์แทรเวล  Tel :  02-1687154-56 yes

-----------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น // ทัวร์เกาหลี // ทัวร์ฮ่องกง // ทัวร์สิงคโปร์ // ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096