0

มีผู้ชม 1112 ครั้ง
รหัสสินค้า : JPN7
ราคา ฿43,900.00THB
เดินทาง โดยสารการบินไทย 
เดินทาง  29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 43,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 41,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 39,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -18,000 บาท

เดินทาง 7-11, 8-12,14-18,15-19 ตุลาคม 2559
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 47,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 45,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 43,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -20,000 บาท

 
เดินทาง 19 - 23 ตุลาคม 2559(วันปิยะฯ)
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 49,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 47,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 45,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -22,000 บาท
 

วันแรก             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่

วันที่สอง          เมืองบิเอะ - BLUE POND - เนินสี่ฤดู (Shikisai no Oka) - นั่งกระเช้าขึ้นชม ภูเขาคุโรดาเกะ
                        - เมืองโซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่สาม          หมู่บ้านราเมน - เมืองซัปโปโร - เข้าชมทำเนียบรัฐบาลเก่า - ผ่านชมหอนาฬิกา + โอโดริปาร์ค -
                        ถนนต้นแปะก๊วย ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ -
                        บุฟเฟต์ปู 3ชนิด

วันที่สี่              ตลาดปลานิโจ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ -
                        ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต

วันที่ห้า            สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

  

สนใจทัวร์ติดต่อ  อินสไตล์แทรเวล  Tel :  02-1687154-56 yes

-----------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น // ทัวร์เกาหลี // ทัวร์ฮ่องกง // ทัวร์สิงคโปร์ // ทัวร์ดูไบ


 
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096