0

มีผู้ชม 1028 ครั้ง
รหัสสินค้า : JPN10
ราคา ฿58,900.00THB
เดินทาง โดยสารการบินไทย 
 
เดินทาง 19 - 25 ตุลาคม 2559(วันปิยะมหาราช)
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 58,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 56,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 54,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 8,000 บาท
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -19,000 บาท

วันแรก             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ

วันที่สอง          สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์(ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) - นิคโก้ - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ เส้นทาง
                        อิโระฮะซากะ -  นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ - น้ำตกเคกอน - ทะเลสาบชูเซนจิ - ออนเซ็น 


วันที่สาม          ศาลเจ้าโทโชกุ - ผ่านชมสะพานชินเคียว - ย่านชินจูกุ - โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม)

วันที่สี่              วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค -
                        ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น


วันที่ห้า          ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) - ไร่วาซาบิ - คามิโคจิ - เมืองทาคายาม่า - ย่านซันมาชิซูจิ - ออนเซ็น

วันที่หก           ตลาดเช้าทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - อิออน

วันที่เจ็ด           สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯสนใจทัวร์ติดต่อ  อินสไตล์แทรเวล  Tel :  02-1687154-56 yes

-----------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น // ทัวร์เกาหลี // ทัวร์ฮ่องกง // ทัวร์สิงคโปร์ // ทัวร์ดูไบ


 
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096