0

มีผู้ชม 1074 ครั้ง
เกียวโต-อาราชิยาม่า-นารา-โอซาก้า-ฟูจิ-โตเกียว 6วัน 4คืน
รหัสสินค้า : JPN11
ราคา ฿53,900.00THB
เดินทาง โดยสารการบินไทย 
 
เดินทาง 18 - 23 ตุลาคม 2559(วันปิยะมหาราช)
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 53,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 51,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 49,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 8,000 บาท
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -19,000 บาทวันแรก             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาโกย่า

วันที่สอง          วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - สวนป่าไผ่ - สะพานโท                           เก็ตสึเคียว

วันที่สาม          นารา - วัดโทไดจิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ย่านชินไซบาชิ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต

วันที่สี่              ทะเลสาบปลาไหล - สวนผลไม้ตามฤดูกาล - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค -
                        ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น


วันที่ห้า            ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โตเกียว - ย่านชินจูกุ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - โอไดบะ -
                        ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม)


วันที่หก           วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ
  

สนใจทัวร์ติดต่อ  อินสไตล์แทรเวล  Tel :  02-1687154-56 yes

-----------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น // ทัวร์เกาหลี // ทัวร์ฮ่องกง // ทัวร์สิงคโปร์ // ทัวร์ดูไบ
 
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096