0

มีผู้ชม 1216 ครั้ง
ชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ฟูจิ-โตเกียว 6วัน 3คืน
รหัสสินค้า : ๋JPN13
ราคา ฿49,900.00THB
เดินทาง โดยสารการบินไทย 
 
เดินทาง 18 - 23  / 21 - 26 ตุลาคม 2559(วันปิยะมหาราช)
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 49,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 47,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 45,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -20,000 บาทวันแรก             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาโกย่า

วันที่สอง          หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ - ย่านซันมาชิซูจิ - ออนเซ็น

วันที่สาม          ตลาดเช้าทาคายาม่า - คามิโคจิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) - ถนนนาวาเตะ - ออนเซ็น

วันที่สี่              ไร่วาซาบิ - อิออนพลาซ่า - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่ห้า            ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ

วันที่หก           สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
  

สนใจทัวร์ติดต่อ  อินสไตล์แทรเวล  Tel :  02-1687154-56 yes

-----------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น // ทัวร์เกาหลี // ทัวร์ฮ่องกง // ทัวร์สิงคโปร์ // ทัวร์ดูไบ

 
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096