0

มีผู้ชม 1164 ครั้ง
โตเกียว-ฟูจิ-ทาคายาม่า-อาราชิยาม่า-เกียวโต-โอซาก้า 6วัน 3คืน
รหัสสินค้า : JPN14
ราคา ฿47,900.00THB
เดินทาง โดยสารการบินไทย 
 
เดินทาง 14 - 19 ตุลาคม 2559
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 47,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 45,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 43,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -18,000 บาท 

เดินทาง 18 - 23 ตุลาคม / 21 - 26 ตุลาคม 2559(วันปิยะมหาราช)
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 49,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 47,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 45,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -20,000 บาทวันแรก             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ


วันที่สอง          วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค -
                        ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น


วันที่สาม          ไร่วาซาบิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) - คามิโคจิ - เมืองทาคายาม่า - ออนเซ็น

วันที่สี่              ตลาดเช้าทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) - ย่านซันมาชิซูจิ
                        - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต


วันที่ห้า            เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
                        - อิออนพลาซ่า - วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส) - ย่านชินไซบาชิ


วันที่หก           สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ


 


 

สนใจทัวร์ติดต่อ  อินสไตล์แทรเวล  Tel :  02-1687154-56 yes

-----------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น // ทัวร์เกาหลี // ทัวร์ฮ่องกง // ทัวร์สิงคโปร์ // ทัวร์ดูไบ 
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096