Kinderdijk ทุ่งกังหันแห่งฮอลแลนด์
0

Kinderdijk ทุ่งกังหันแห่งฮอลแลนด์

2016-06-16 15:19:37 ใน สาระน่ารู้รอบโลก » 0 1665
 

Kinderdijk ทุ่งกังหันแห่งฮอลแลนด์

 
               "หมู่บ้านกังหันลม" (Zaan Schan) เนเธอร์แลนด์มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล โดยการปรับพื้นที่จากการสูบน้ำออก จึงมีการสร้างเขื่อน ทางระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำจำนวนมาก แต่เดิมนั้น ชาวดัตซ์ได้คิดค้นพัฒนากังหันลมแบบต่าง ๆ เพื่อใช้งานตามที่ต้องการทั้งกังหันลม เพื่อสูบน้ำ ใช้เพื่อสีข้าว ใช้โม่แป้ง หรือตัดซุง ตัดไม้ ตามความต้องการ จึงมีคำเรียกขานว่าเนเธอร์แลนด์นั้นเป็นดินแดนแห่งกังหันลมและถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนซานส์ สคันส์จะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ำ ทุ่งหญ้า และการปศุสัตว์ เนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศที่ได้ฉายา ว่า "ดินแดนแห่งกังหันลม" นั่นเอง

 
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096