0

มีผู้ชม 1264 ครั้ง
TULIP FESTIVAL 5_CH GR NT BL FR 11 Days
รหัสสินค้า : EUR_43E
ราคา ฿119,000.00THB
เดินทาง โดยสายการบินไทย
 
กำหนดวันเดินทาง
Period Tour Fare
Adults
Child 4-11
With Bed
Child 4-6
No Bed
SGL Supp Double
SGL USE
No TKT
ADL / CHD
7-17 เมษายน 2559 119,000 108,000 96,000 14,000 17,000 -38,000 / -32,000
12-22 เมษายน 2559 124,000 112,000 100,000 14,000 17,000 -43,000 / -35,500
29 เม.ย. - 9 พ.ค. 2559 119,000 108,000 96,000 14,000 17,000 -38,000 / -32,000
6-16 พฤษภาคม 2559 119,000 108,000 96,000 14,000 17,000 -38,000 / -32,000


ออกเดินทางสู่หมู่บ้านกรินเดอวาลด์ จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ยอดเขายูงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต

ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางนำท่านสู่ยอดเขาแวะชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้าง ไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร 

ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย
 
ตารางเดินทาง
วันที่ 1  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
วันที่ 2  ซูริค - เบิร์น - อินเทอลาเก้น
วันที่ 3  กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPE  - อินเทอลาเก้น
วันที่ 4  อินเทอลาเก้น - บาเซิล - กอลมาร์ (ฝรั่งเศส) - สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล -
รูเดสไฮม์ (เยอรมัน)
วันที่ 5  เมืองรูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - กรุงอัมสเตอดัม (เนเธอร์แลนด์)
วันที่ 6  สวนเคอเคนฮอฟ - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - ย่านเรดไลท์
วันที่ 7  หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านประมงโวเลนดัม - บรัสเซลล์ (เบลเยี่ยม)
 (Grand Place)
วันที่ 8  บรัสเซลล์ - นครปารีส (ฝรั่งเศส) - เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟิล - ล่องแม่น้ำแซนด์
วันที่ 9  พระราชวังแวร์ซายส์ - อิสระช้อปปิ้ง
วันที่ 10 สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
วันที่ 11 เดินทางถึงประเทศไทยสนใจทัวร์ติดต่อ  อินสไตล์แทรเวล  Tel :  02-1687154-56 yes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ทัวร์ยุโรป


ทัวร์อิตาลี // ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ // ทัวร์ฝรั่งเศส // ทัวร์เบลเยี่ยม //  ทัวร์สแกนดิเนเวีย

ทัวร์ดอกทิวลิป  // ทัวร์สเปน  // ทัวร์โครเอเชีย  // ทัวร์เยอรมนี  // ทัวร์ฟินแลนด์

ทัวร์อังกฤษ  // ทัวร์ไอซ์แลนด์ // ทัวร์ยุโรปตะวันออก  // ทัวร์บอลติก


 
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096