0

การขอวีซ่า

28 ประเทศที่อนุญาตให้คนไทยไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า
อัพเดท ณ วันที่ 1 กันยายน 2558 มีดังต่อไปนี้


              ประเทศที่อนุญาตให้อยู่ได้ 180 วัน

            1.ปานามา (Panama)

           ประเทศที่อนุญาตให้อยู่ได้ 90 วัน

            1. อาร์เจนตินา (Argentina)
            2. บราซิล (Brazil)
            3. ชิลี (Chile)
            4. เกาหลีใต้ (South Korea)
            5. เปรู (Peru)
            6. เอกวาดอร์ (Ecuador)
            7. จอร์เจีย (Georgia)
            8. วานูอาตู (Vanuatu)

           ประเทศที่อนุญาตให้อยู่ได้ 30 วัน

            1. มาเลเซีย (Malaysia)
            2. ลาว (Lao)
            3. เวียดนาม (Vietnam)
            4. ฮ่องกง (Hong Kong)
            5. มาเก๊า (Macau)
            6. อินโดนีเซีย (Indonesia)
            7. มองโกเลีย (Mongolia)
            8. มัลดีฟส์ (The Maldives)
            9. เซเชลส์ (Seychelles)
            10. รัสเซีย (Russia)
            11. แอฟริกาใต้ (South Africa)
            12. สิงคโปร์ (Singapore)
            13. ตุรกี (Turkey)  
            14. ฟิลิปปินส์ (Philippines)

           ประเทศที่อนุญาตให้อยู่ได้ 15 วัน

            1.ญี่ปุ่น (Japan)

           ประเทศที่อนุญาตให้อยู่ได้ 14 วัน

            1. กัมพูชา (Cambodia)
            2. บรูไน (Brunei)
            3. บาห์เรน (Bahrain)
            4. พม่า (Myanmar) เริ่ม 11 ส.ค. 58


  หมายเหตุ ประเทศไต้หวัน อนุญาตใหผูถือหนังสือเดินทางไทยที่มีถิ่นที่อยูถาวร หรือไดรับการตรวจ  ลงตราแบบเดินทางเขา-ออกไดหลายครั้ง หรือเรียกอีกอย่างว่ามี “Multiple visa” จากสหรัฐอเมริกา     แคนาดา เชงเก้นสหภาพยุโรป ญี่ปุน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดไดรับการยกเวนการตรวจลงตราใน    การเดินทางเขาประเทศไตหวัน 

วีธีการขอวีซ่าแต่ละประเทศ

   ประเทศเยอรมนี ( Germany)

   ประเทศฝรั่งเศส (France)

  ประเทศอิตาลี (Italy)

  ประเทศสเปน (Spain)

  ประเทศแคนาดา (Canada)

  ประเทศอังกฤษ (England)

  ประเทศอเมริกา (America)

  ประเทศนิวซีแลนด์ (Newzeland)

  ประเทศเนเธอร์แลนด์ (์Netherland)

  ประเทศออสเตเรีย (Austraria)


 
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096